เรียน ผู้ใช้บริการทุกประเภท

Plathong.NET ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เราจะทำการปรับปรุงระบบเพื่ออัพเกรดระบบ Server & Network ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานบริการทั้งหมด

ช่วงเวลาในการปิดปรับปรุงระบบ 
- เวลาเริ่มต้น: วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 22:00 น.
- เวลาแล้วเสร็จ: วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 02:00 น.

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ 
- ทุกบริการจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 Plathong.NET


Monday, March 6, 2017

« Back