VPS Server


HD100GB
HD200GB
HD300GB
HD100GB
Harddisk Space
100 GB.
CPU
4 Core
RAM
8 GB.
Network
1 G. (Shared)
IP Address
1
Data Transfer
Unlimited
Starting from
฿800.00 THB
月繳
- ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย S-ATA Harddisk
- ระบบควบคุมจัดการ VPS โดย VMware ESXi
- เหมาะสำหรับการทำ Hosting Server ที่มาพร้อม DirectAdmin Control Panel + Security Config (บริการเสริม)
- ไม่ต้องลงทุนด้าน Hardware ในการซื้อเครื่อง Server ไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางเครื่อง Server กับ Internet Data Center
- ระยะเวลาในการติดตั้ง ภายใน 24 ชม. หลังการแจ้งชำระค่าบริการ (ยกเว้น การติดตั้ง Directadmin อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้น)
- สำหรับการนำไปใช้งานเพื่อให้บริการ Web Server เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น Game Server, Streaming Server, Bitorrent Server ฯลฯ
- ห้ามนำไปใช้งานในลักษณะที่อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฏหมาย หากตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานในทันทีและไม่คืนเงินทุกกรณี
- เป็นการให้บริการแบบกึ่งช่วยเหลือตนเอง (Semi-managed VPS)
- ยินดีให้คำปรึกษาช่วยเหลือการใช้งานตามช่องทางต่าง ๆ ในหน้าติดต่อเราโดยไม่คิดค่าบริการ แต่หากมีการร้องขอให้ติดตั้งโปรแกรมหรือปรับแต่งระบบใด ๆ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่ม
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)คลิกที่ "สั่งซื้อ" เพื่อกำหนดรายละเอียดการใช้งาน
Click "Order Now" to config and see more details about VPS Server Service.
HD200GB
Harddisk Space
200 GB.
CPU
6 Core
RAM
16 GB.
Network
1 G. (Shared)
IP Address
1
Data Transfer
Unlimited
Starting from
฿1,200.00 THB
月繳
- ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย S-ATA Harddisk
- ระบบควบคุมจัดการ VPS โดย VMware ESXi
- เหมาะสำหรับการทำ Hosting Server ที่มาพร้อม DirectAdmin Control Panel + Security Config (บริการเสริม)
- ไม่ต้องลงทุนด้าน Hardware ในการซื้อเครื่อง Server ไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางเครื่อง Server กับ Internet Data Center
- ระยะเวลาในการติดตั้ง ภายใน 24 ชม. หลังการแจ้งชำระค่าบริการ (ยกเว้น การติดตั้ง Directadmin อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้น)
- สำหรับการนำไปใช้งานเพื่อให้บริการ Web Server เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น Game Server, Streaming Server, Bitorrent Server ฯลฯ
- ห้ามนำไปใช้งานในลักษณะที่อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฏหมาย หากตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานในทันทีและไม่คืนเงินทุกกรณี
- เป็นการให้บริการแบบกึ่งช่วยเหลือตนเอง (Semi-managed VPS)
- ยินดีให้คำปรึกษาช่วยเหลือการใช้งานตามช่องทางต่าง ๆ ในหน้าติดต่อเราโดยไม่คิดค่าบริการ แต่หากมีการร้องขอให้ติดตั้งโปรแกรมหรือปรับแต่งระบบใด ๆ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่ม
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)คลิกที่ "สั่งซื้อ" เพื่อกำหนดรายละเอียดการใช้งาน
Click "Order Now" to config and see more details about VPS Server Service.
HD300GB
Harddisk Space
300 GB.
CPU
8 Core
RAM
24 GB.
Network
1 G. (Shared)
IP Address
1
Data Transfer
Unlimited
Starting from
฿2,000.00 THB
月繳
- ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย S-ATA Harddisk
- ระบบควบคุมจัดการ VPS โดย VMware ESXi
- เหมาะสำหรับการทำ Hosting Server ที่มาพร้อม DirectAdmin Control Panel + Security Config (บริการเสริม)
- ไม่ต้องลงทุนด้าน Hardware ในการซื้อเครื่อง Server ไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางเครื่อง Server กับ Internet Data Center
- ระยะเวลาในการติดตั้ง ภายใน 24 ชม. หลังการแจ้งชำระค่าบริการ (ยกเว้น การติดตั้ง Directadmin อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้น)
- สำหรับการนำไปใช้งานเพื่อให้บริการ Web Server เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น Game Server, Streaming Server, Bitorrent Server ฯลฯ
- ห้ามนำไปใช้งานในลักษณะที่อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฏหมาย หากตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานในทันทีและไม่คืนเงินทุกกรณี
- เป็นการให้บริการแบบกึ่งช่วยเหลือตนเอง (Semi-managed VPS)
- ยินดีให้คำปรึกษาช่วยเหลือการใช้งานตามช่องทางต่าง ๆ ในหน้าติดต่อเราโดยไม่คิดค่าบริการ แต่หากมีการร้องขอให้ติดตั้งโปรแกรมหรือปรับแต่งระบบใด ๆ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่ม
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)คลิกที่ "สั่งซื้อ" เพื่อกำหนดรายละเอียดการใช้งาน
Click "Order Now" to config and see more details about VPS Server Service.