ดาวน์โหลด Manuals, programs, and other files

The download library has all the manuals, programs and other files that you may need to get your website up and running.

Most Popular Downloads

Flash Media Encoder for WINDOWS
สำหรับเป็นตัวส่งสัญญาณภาพและเสียง ไปยัง Flash Streaming Server (สำหรับ Windows)
Filesize: 6.23 MB
SHOUTcast DSP Plug-In for Winamp-2-3-5-windows
Plugin สำหรับส่งสัญญาณวิทยุออนไลน์ไปยัง Shoutcast Server Version 1และ2 โดยต้องติดตั้งคู่กับ Winamp
Filesize: 738 kB
Winamp5666_full_en-us_redux
โปรแกรม Winamp สำหรับใช้เปิดเพลง
Filesize: 9.85 MB
Flash Media Encoder for MAC OSX
สำหรับเป็นตัวส่งสัญญาณภาพและเสียง ไปยัง Flash Streaming Server (สำหรับ MAC OSX)
Filesize: 51.2 MB
Open Broadcaster
Software สำหรับส่งสัญญาณ TV&VDO Streaming ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี และเหมาะสำหรับการทำ TV Online Studio สามารถ Download ได้จาก https://obsproject.com/download
Filesize: 4 kB