เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม go.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH คือ หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทางผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

ตัวอย่าง  คลิกที่นี่โดยผู้ใช้บริการที่ต้องการจดโดเมนเนม .GO.TH ต้องส่งไฟล์เอกสารให้กับทางเราเพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติโดเมนเนม

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม.co.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH...

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม ac.th

โดเมนเนม ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้...

การย้ายโดเมนเนม .th มาใช้บริการกับ Plathong.NET

ในกรณีที่หน่วยงานต้องการย้ายโดเมนเนม .th (ซึ่งจดทะเบียนไว้กับผู้ใช้บริการรายอื่น)...

วงจรของโดเมนเนม (Domain Name Life Cycle)

Domain Name Life Cycle วงจรของโดเมนเนม ที่เจ้าของเว็บไซต์และเจ้าของโดเมนเนมควรทราบเอาไว้...