ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการทั้งหมด

ข้อความต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการต่าง ๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ" ของเว็บไซต์ www.plathong.net (ปลาทองดอทเน็ต) และเว็บไซต์ระบบสมาชิก https://www.userpanel.net ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการจะเรียกว่า "ค่าบริการ" โดยผู้ใช้บริการจะต้องทำการอ่านและตกลงยินยอมตามข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการนี้ ก่อนที่จะรับการบริการจากผู้ให้บริการ หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดในหน้า "ติดต่อเรา" ซึ่งหากผู้ใช้บริการได้มีการตกลงใช้บริการแล้ว ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการนี้แล้วโดยไม่มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ 
(โปรดอ่านก่อนสมัครใช้งาน)

1. ผู้ให้บริการ ไม่รับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ การเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมาย เช่น ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) การละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ การเจาะระบบ (Hack) การกระจาย ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการก่อกวน  ทำลายระบบของผู้อื่น และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าบริการใดเป็นบริการที่ผิดไปจากเงื่อนไขนี้

2. ผู้ให้บริการไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง Email ปริมาณมากๆ (Mass Unsolicitied Emailing) การเผยแพร่ การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใดที่มีลักษณะหรือจุดประสงค์ที่คล้ายกันในการก่อกวนระบบอินเตอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทและอ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าการใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

3. ผู้ให้บริการไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อระบบและทรัพยากร อาทิ การใช้งาน CPU - Memory - Bandwidth เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าการใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

4. ผู้ให้บริการไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ส่อไปทางลามกอนาจาร จำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่เป็นสิทธิของผู้ให้บริการ

5. ผู้ให้บริการไม่รับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Bittorrent ทั้งหมด  เกมออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ การจำหน่ายหรือเผยแพร่ซอฟแวร์ หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ระบบส่งอีเมล์โฆษณาที่สร้างความรำคาญให้กับบุคลอื่น บริการเว็บ Upload ฝากไฟล์ ฝากรูปทุกชนิด การเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การเมือง และบริการอื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมายทุกชนิด ซึ่งการพิจารณาตัดสินเป็นสิทธิของผู้ให้บริการ


***หากผู้ใช้บริการมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการข้างต้น ผู้ให้บริการจะระงับให้บริการนั้น ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบเครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด***

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่หลังจากการเพิ่มเติมแก้ไขแล้ว ทาง
ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561
  • 6 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

นโยบายการรับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่พึงพอใจต่อการใช้งานและต้องการยกเลิกการใช้งาน และต้องการให้ทาง...

นโยบายการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามทางเทคนิค

ปลาทองดอทเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิคกับผู้ใช้บริการเฉพาะที่เป็นบริการของ...

ขอบเขตการให้บริการ Web Hosting และการสำรองข้อมูล

Plathong.NET ให้ความสำคัญกับการข้อมูลของเว็บไซต์ทุก ๆ บัญชี โดยเรามีขอบเขตการให้บริการดังนี้-...

การชำระค่าบริการผ่าน QR Payment

เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน QR Payment ให้คุณสแกนด้วย Application ของธนาคารและทำการชำระ Invoice...