ขอบเขตการให้บริการ Web Hosting และการสำรองข้อมูล

Plathong.NET ให้ความสำคัญกับการข้อมูลของเว็บไซต์ทุก ๆ บัญชี โดยเรามีขอบเขตการให้บริการดังนี้
- ระบบ Web Hosting สามารถติดตั้ง SSL Certificates ให้กับเว็บไซต์ฟรี เพื่อให้สามารถเรียกชมเว็บได้แบบ https

- ระบบ Linux Web Hosting ทุก Package Support HTML, PHP และ ฐานข้อมูล MySql
- ระบบ Linux Web Hosting ทุก Package ติดตั้งบนระบบปฎิบัติการ CentOS แบบ 64Bit
- ระบบ Linux Web Hosting ใช้ระบบ DirectAdmin Web Contolpanel เป็นตัวจัดการ ซึ่งเป็นระบบที่ง่ายและใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลก
- ระบบ Linux Web Hosting ให้บริการโดยใช้เครื่อง Server Brand Name
- เรามีการ Backup ข้อมูลเป็นประจำ ผ่านระบบที่ตั้งเวลาอัตโนมัติ  (Cron Job)  โดยระบบจะทำการ Backup ข้อมูลไปยัง Backup Server ซึ่งอยู่ใน IDC อื่นๆ อีกด้วย
- การสำรองข้อมูลของผู้ใช้งาน เป็นการสำรองแยกบัญชี ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการ Restore ข้อมูลของตนเองสามารถแจ้งได้ที่หน้าติดต่อเรา (restore ฟรี  เดือนละ 1 ครั้ง มากกว่านั้นคิดค่าบริการครั้งละ 300 บาท)
- ในกรณีที่บัญชีการใช้งาน Web Hosting นั้นๆ หมดอายุไปแล้ว หากลูกค้าต้องการไฟล์ Backup จะมีค่าบริการในการส่งไฟล์ Backup ครั้งละ 300 บาท

หมายเหตุ: บริการนี้เป็นการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์เท่านั้น ทางเราไม่ได้รับออกแบบหน้าเว็บไซต์ และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ script หรือ code ของผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่ script หรือ code เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการใช้งานของระบบโดยรวม

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการทั้งหมด

ข้อความต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ...

นโยบายการรับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่พึงพอใจต่อการใช้งานและต้องการยกเลิกการใช้งาน และต้องการให้ทาง...

นโยบายการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามทางเทคนิค

ปลาทองดอทเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิคกับผู้ใช้บริการเฉพาะที่เป็นบริการของ...

การชำระค่าบริการผ่าน QR Payment

เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน QR Payment ให้คุณสแกนด้วย Application ของธนาคารและทำการชำระ Invoice...