ارسال تیکت پشتیبانی

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png

ระบุจำนวนเงินที่โอน ตย. 750.00 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน)

เลือกบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้า

ระบุวันเวลาที่ทำการโอน (ดูจากใบสลิปโอนเงิน) ตย 15/12/2559 12.30น.

ระบุเลข Invoice ที่ต้องการชำระ กรณีมีหลายรายการ คั่นด้วย comma

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.

لغو