การตั้งค่า WInamp + Shoutcast Plugin ให้ส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast V2

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแรกมและตั้งค่าวิทยุออนไลน์
https://www.facebook.com/plathong.net/posts/1786446281380909


  • 20 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การนำข้อมูลจากหน้าทดลองรับฟังของวิทยุออนไลน์ไปใช้งาน

หลายท่านที่มีปัญหาในเรื่องการนำโค้ดวิทยุไปติดหน้าเว็บ วันนี้ Admin จะมาแนะนำให้ครับ...

โปรแกรมสำหรับการออนไลน์โดยใช้เครื่อง MAC

โปรแกรมสำหรับออนไลน์โดยใช้เครื่อง MACสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ http://butt.sourceforge.net/

การเปิดใช้งาน Flash Player เพื่ออัพโหลดไฟล์ในระบบ AutoDJ

ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์ในระบบ AutoDJ ในบางครั้ง Flash Player ถูกปิดใช้งานอยู่ใน Google Chrome...

ขั้นตอนการติดตั้งหน้ารับฟังวิทยุลงในหน้า Page ของ Facebook

เรียนท่านผู้ใช้งาน บริการวิทยุออนไลน์ทุกท่านทางเราได้ทำ How to...

การส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)

ระบบ Radio Streaming จาก Plathong.NET รองรับการส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)...