การตั้งค่า WInamp + Shoutcast Plugin ให้ส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast V2

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแรกมและตั้งค่าวิทยุออนไลน์
https://www.facebook.com/plathong.net/posts/1786446281380909


  • 19 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้างโค้ดสำหรับรับฟัง

คลิกอ่านขั้นตอนhttps://www.userpanel.net/radio/getradio.php

การตั้งค่าเพื่อส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast

1. ขั้นตอนการตั้งค่า Radio-Online (ShoutCast Server) โดยใช้ Plugin ของ Sam DSP Encoder 2....

การส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)

ระบบ Radio Streaming จาก Plathong.NET รองรับการส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)...

การเปิดใช้งาน Flash Player เพื่ออัพโหลดไฟล์ในระบบ AutoDJ

ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์ในระบบ AutoDJ ในบางครั้ง Flash Player ถูกปิดใช้งานอยู่ใน Google Chrome...

ขั้นตอนการติดตั้งหน้ารับฟังวิทยุลงในหน้า Page ของ Facebook

เรียนท่านผู้ใช้งาน บริการวิทยุออนไลน์ทุกท่านทางเราได้ทำ How to...