บริการ Web Hosting สำหรับการสร้างเว็บไซต์

Web Hosting 2GB

* DirectAdmin Control Panel
* Apache & nginx
* PHP 5.6, 7.4, 8.0, 8.1
* MySQL & MariaDB
* Data Backup (บริการสำรองข้อมูล รายสัปดาห์ ย้อนหลัง 4 copy รับประกันข้อมูลไม่สูญหาย)
* ราคาสินค้าและบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 • 2GB. Disk Space
 • Unlimited DATA Transfer
 • แบ่งได้ 1 Domain Domain
 • Unlimited Sub-Domains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Email Forwarders
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Ftp Account
 • ฟรี SSL Certificates (https) Wildcard
 • ตัวช่วยในการออกแบบหน้าเว็บ (ลากและวางได้เลย) ระบบ Website Builder
 • ระบบติดตั้ง CMS ยอดนิยมหลายร้อยรายการแบบอัตโนมัติ CMS Auto Installer
Web Hosting 5GB

* DirectAdmin Control Panel
* Apache & nginx
* PHP 5.6, 7.4, 8.0, 8.1
* MySQL & MariaDB
* Data Backup (บริการสำรองข้อมูล รายสัปดาห์ ย้อนหลัง 4 copy รับประกันข้อมูลไม่สูญหาย)
* ราคาสินค้าและบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 • 5GB. Disk Space
 • Unlimited DATA Transfer
 • แบ่งได้ 1 Domain Domain
 • Unlimited Sub-Domains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Email Forwarders
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Ftp Account
 • ฟรี SSL Certificates (https) Wildcard
 • ตัวช่วยในการออกแบบหน้าเว็บ (ลากและวางได้เลย) ระบบ Website Builder
 • ระบบติดตั้ง CMS ยอดนิยมหลายร้อยรายการแบบอัตโนมัติ CMS Auto Installer
Web Hosting 10GB

* DirectAdmin Control Panel
* Apache & nginx
* PHP 5.6, 7.4, 8.0, 8.1
* MySQL & MariaDB
* Data Backup (บริการสำรองข้อมูล รายสัปดาห์ ย้อนหลัง 4 copy รับประกันข้อมูลไม่สูญหาย)
* ราคาสินค้าและบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 • 10GB. Disk Space
 • Unlimited DATA Transfer
 • แบ่งได้ 1 Domain Domain
 • Unlimited Sub-Domains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Email Forwarders
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Ftp Account
 • ฟรี SSL Certificates (https) Wildcard
 • ตัวช่วยในการออกแบบหน้าเว็บ (ลากและวางได้เลย) ระบบ Website Builder
 • ระบบติดตั้ง CMS ยอดนิยมหลายร้อยรายการแบบอัตโนมัติ CMS Auto Installer
Web Hosting 20GB

* DirectAdmin Control Panel
* Apache & nginx
* PHP 5.6, 7.4, 8.0, 8.1
* MySQL & MariaDB
* Data Backup (บริการสำรองข้อมูล รายสัปดาห์ ย้อนหลัง 4 copy รับประกันข้อมูลไม่สูญหาย)
* ราคาสินค้าและบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

 • 20GB. Disk Space
 • Unlimited DATA Transfer
 • แบ่งได้ 1 Domain Domain
 • Unlimited Sub-Domains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited Email Forwarders
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Ftp Account
 • ฟรี SSL Certificates (https) Wildcard
 • ตัวช่วยในการออกแบบหน้าเว็บ (ลากและวางได้เลย) ระบบ Website Builder
 • ระบบติดตั้ง CMS ยอดนิยมหลายร้อยรายการแบบอัตโนมัติ CMS Auto Installer