ระบบ Server บน Cloud

ให้บริการทั้ง Cloud Server ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบริการ Admin ดูแลระบบ
 • Local Cloud01

  • CPU Cores 2vCPU
  • Ram 4 GB.
  • SSD Disk storage 80 GB.
  • ลิ้งค์การเชื่อมต่อ 1 Gbps
  • IP Address 1 Public
  • ปริมาณรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
  • ที่ตั้ง Datacenter ประเทศไทย
  • Windows2019, Ubuntu20.04, Centos8.0, Debian9.12 ระบบปฏิบัติการ
  ฿1,800.00/mo
  ฿500.00 Setup Fee
  สั่งซื้อ
 • Local Cloud02

  • CPU Cores 4vCPU
  • Ram 8 GB.
  • SSD Disk storage 80 GB.
  • ลิ้งค์การเชื่อมต่อ 1 Gbps
  • IP Address 1 Public
  • ปริมาณรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
  • ที่ตั้ง Datacenter ประเทศไทย
  • Windows2019, Ubuntu20.04, Centos8.0, Debian9.12 ระบบปฏิบัติการ
  ฿3,000.00/mo
  ฿500.00 Setup Fee
  สั่งซื้อ