แก้ปัญหา ไม่สามารถล็อกอิน เข้าใช้งาน FileZilla เพื่ออัพโหลดเว็บไซต์ได้

การใช้งานบริการ Web Hosting นั้น ผู้ใช้งานต้องทำการอัพโหลดไฟล์หรือสคริปต์มายัง Server  ซึ่งในการ Upload แนะนำให้ใช้ Filezilla สามารถดาวน์โหลดที่ https://filezilla-project.org/download.php

** ผู้ใช้งานที่เจอปัญหาไม่สามารถล็อกอิน FileZilla  ให้ทำการตั้งค่าในส่วนของ Encryption ตามภาพ

ไปที่เมนู File >> Site Managerนอกจากนี้หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้ทำการเปลี่ยนค่า Transfer Settings  ในส่วนของ Transfer mode เป็น  Active  (ตามภาพ)


  • FTP, Upload, FileZilla, DirectAdmin
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้างบัญชีอีเมล์ในระบบ Web Hosting เพื่อใช้งานอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเอง

บริการ Web Hosting สามารถสร้างบัญชีอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเองเพื่อใช้งานอีเมล์ในรูปแบบ...

การสร้างฐานข้อมูล MySQL และการใช้งาน phpMyAdmin

สำหรับท่านที่ใช้งานบริการ Web Hosting และต้องการใช้งานฐานข้อมูล MySQL...

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Free SSL Certificates สำหรับ web hosting

ลูกค้าที่ใช้งานบริการ Web Hosting จาก Plathong.NETทุกท่าน สามารถเข้าไปเปิดใช้งาน Free SSL...

การสร้าง Sub-domain (โดเมนย่อย)

ในบางครั้งผู้ใช้งาน Web Hosting จำเป็นต้องสร้าง sub-domain...