เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วย Chrome Remote Desktop

แชร์คอมพิวเตอร์ของคุณกับผู้อื่น

คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณกับผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเข้าถึงแอป ไฟล์ อีเมล เอกสาร และประวัติการเข้าชมของคุณได้ทั้งหมด

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแถบที่อยู่เว็บด้านบน ให้พิมพ์ chrome://apps และกด Enter
 3. คลิก Chrome Remote Desktop แอป Chrome Remote Desktop
 4. หากต้องการสร้างรหัสเข้าถึง ให้คลิกแชร์
 5. ส่งรหัสให้ผู้ที่คุณต้องการให้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. เมื่อบุคคลดังกล่าวป้อนรหัสเข้าถึง เขาจะเห็นที่อยู่อีเมลของคุณและสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทั้งหมด
 7. หากต้องการยุติเซสชันการแชร์ ให้คลิกหยุดแชร์

เข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแถบที่อยู่เว็บด้านบน ให้พิมพ์ chrome://apps และกด Enter
 3. คลิก Chrome Remote Desktop แอป Chrome Remote Desktop
 4. เลือกสิ่งที่คุณต้องการเข้าถึง คุณอาจต้องคลิกเริ่มต้นใช้งานก่อนป้อน PIN หรือรหัสเข้าถึงที่ต้องใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ
  • หากต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ให้คลิกคอมพิวเตอร์
  • หากต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แชร์กับคุณ ให้คลิกสิทธิ์เข้าถึง
 5. คลิกเชื่อมต่อ

ระบบจะเข้ารหัสเซสชัน Remote Desktop ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย

หยุดเซสชันระยะไกล

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ไปที่ตรงกลางหน้าและคลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ยกเลิกการเชื่อมต่อ

นำคอมพิวเตอร์ออกจากรายการ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแถบที่อยู่เว็บด้านบน ให้พิมพ์ chrome://apps และกด Enter
 3. คลิก Chrome Remote Desktop แอป Chrome Remote Desktop
 4. คลิกปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงระยะไกลข้างคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการนำออก
ที่มา/รายละเอียด: https://support.google.com/chrome/answer/1649523
 • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การชำระค่าบริการ

เว็บไซต์ Plathong.NET ได้นำระบบ Automation มาใช้ในการเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งาน...