การเปิดใช้งาน Flash Player เพื่ออัพโหลดไฟล์ในระบบ AutoDJ

ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์ในระบบ AutoDJ ในบางครั้ง Flash Player ถูกปิดใช้งานอยู่ใน Google Chrome ทำให้ปุ่มอัพโหลดแสดงผลดังภาพ ซึ่งจะไม่สามารถอัพไฟล์ได้วิธีแก้ไขคือ ให้เข้าทำตามภาพได้เลยครับ  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

โปรแกรมสำหรับการออนไลน์โดยใช้เครื่อง MAC

โปรแกรมสำหรับออนไลน์โดยใช้เครื่อง MACสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ http://butt.sourceforge.net/

การตั้งค่าเพื่อส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast

1. ขั้นตอนการตั้งค่า Radio-Online (ShoutCast Server) โดยใช้ Plugin ของ Sam DSP Encoder 2....

การสร้างโค้ดสำหรับรับฟัง

คลิกอ่านขั้นตอนhttps://www.userpanel.net/radio/getradio.php

ขั้นตอนการติดตั้งหน้ารับฟังวิทยุลงในหน้า Page ของ Facebook

เรียนท่านผู้ใช้งาน บริการวิทยุออนไลน์ทุกท่านทางเราได้ทำ How to...

การตั้งค่า WInamp + Shoutcast Plugin ให้ส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast V2

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแรกมและตั้งค่าวิทยุออนไลน์https://www.facebook.com/plathong.net/posts/1786446...