การเขียน PHP เพื่อดึงค่าสถิติต่างๆ ของ Port วิทยุมาใช้งาน

บทความนี้จะแนะนำการเขียน PHP เพื่อดึงค่าสถิติต่างๆ ของ Port วิทยุมาใช้งาน  สามารถดูตามตัวอย่างได้เลยครับ

<?php
$json = file_get_contents("http://radio14.plathong.net:7002//stats?sid=1&json=1") ;
$someArray = json_decode($json, true);

$currentlisteners = $someArray["currentlisteners"];
$peaklisteners = $someArray["peaklisteners"];
$maxlisteners = $someArray["maxlisteners"];
$serverurl = $someArray["serverurl"];
$servertitle = $someArray["servertitle"];
$bitrate = $someArray["bitrate"];
$songtitle= $someArray["songtitle"];
$averagetime = $someArray["averagetime"];
$streamuptime = $someArray["streamuptime"];

สมมติว่า Port ของเราคือ radio14.plathong.net:7002 ก็สามารเขียนคำสั่งได้ตามตัวอย่าง โดยค่าที่ได้จาก Port ก็จะถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรต่างๆ สามารถนำไป echo ใช้งานได้หน้าเพจของเราเองได้ทันทีครับ

  • PHP, Radio
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

โปรแกรมสำหรับการออนไลน์โดยใช้เครื่อง MAC

โปรแกรมสำหรับออนไลน์โดยใช้เครื่อง MACสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ http://butt.sourceforge.net/

การตั้งค่าเพื่อส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast

1. ขั้นตอนการตั้งค่า Radio-Online (ShoutCast Server) โดยใช้ Plugin ของ Sam DSP Encoder 2....

การสร้างโค้ดสำหรับรับฟัง

คลิกอ่านขั้นตอนhttps://www.userpanel.net/radio/getradio.php

ขั้นตอนการติดตั้งหน้ารับฟังวิทยุลงในหน้า Page ของ Facebook

เรียนท่านผู้ใช้งาน บริการวิทยุออนไลน์ทุกท่านทางเราได้ทำ How to...

การตั้งค่า WInamp + Shoutcast Plugin ให้ส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast V2

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแรกมและตั้งค่าวิทยุออนไลน์https://www.facebook.com/plathong.net/posts/1786446...