การเขียน PHP เพื่อดึงค่าสถิติต่างๆ ของ Port วิทยุมาใช้งาน

แนะนำการเขียน PHP เพื่อดึงค่าสถิติต่างๆ ของ Port วิทยุมาใช้งาน  สามารถดูตามตัวอย่างได้เลยครับ

<?php
$json = file_get_contents("http://radio14.plathong.net:7002/stats?sid=1&json=1") ;
$someArray = json_decode($json, true);

$currentlisteners = $someArray["currentlisteners"];
$peaklisteners = $someArray["peaklisteners"];
$maxlisteners = $someArray["maxlisteners"];
$serverurl = $someArray["serverurl"];
$servertitle = $someArray["servertitle"];
$bitrate = $someArray["bitrate"];
$songtitle= $someArray["songtitle"];
$averagetime = $someArray["averagetime"];
$streamuptime = $someArray["streamuptime"];

ตัวอย่างเช่น Port ของเราคือ radio14.plathong.net:7002 ก็สามารถเขียนคำสั่งได้ตามตัวอย่าง โดยค่าที่ได้จาก Port ก็จะถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรต่างๆ สามารถนำไป echo ใช้งานได้หน้าเพจของเราเองได้ทันทีครับ

  • PHP, Radio
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

โปรแกรมสำหรับการออนไลน์โดยใช้เครื่อง MAC

โปรแกรมสำหรับออนไลน์โดยใช้เครื่อง MACสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ http://butt.sourceforge.net/

การตั้งค่า WInamp + Shoutcast Plugin ให้ส่งสัญญาณไปยัง Shoutcast V2

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าวิทยุออนไลน์https://www.facebook.com/plathong.net/posts/1786446...

การส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)

ระบบ Radio Streaming จาก Plathong.NET รองรับการส่งสัญญาณจาก SmartPhone (Android)...

การนำข้อมูลจากหน้าทดลองรับฟังของวิทยุออนไลน์ไปใช้งาน

หลายท่านที่มีปัญหาในเรื่องการนำโค้ดวิทยุไปติดหน้าเว็บ วันนี้ Admin จะมาแนะนำให้ครับ...

การตั้งค่า encoder เพื่อ Stream จากโปรแกรม RadioBOSS

การตั้งค่า encoder เพื่อ Stream จากโปรแกรม RadioBOSS สามารถคลิกไปทำตามขั้นตอนจากเว็บไซต์ของ...