ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Support/แจ้งปัญหาการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานบริการแจ้งสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานในทุก ๆ บริการ

 Payment/แจ้งชำระค่าบริการ

สำหรับผู้ใช้งานแจ้งชำระค่าบริการต่างๆ