การตั้งค่า Live Streaming ผ่านโปรแกรม OBS

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม OBS จากเว็บไซต์ https://obsproject.com/ และติดตั้งให้เรียบร้อย


2. เปิดใช้งานโปรแกรม จะได้ดังภาพ  ให้เริ่มการตั้งค่าโดยคลิกที่ปุ่ม "Settings"


3. คลิก "Stream" และตั้งค่าตามตัวอย่างในภาพ (การใช้งานจริง กรุณาตรวจสอบค่าต่าง ๆ จากระบบสมาชิกหรือเมล์ที่แจ้งรายละเอียดการใช้งาน)
เมื่อตั้งค่าเสร็จให้คลิกปุ่ม Apply


4. คลิก "Output" เพื่อตั้งค่า Bitrate ของภาพและเสียง เมื่อเสร็จคลิก OK


5. กดปุ่ม + ตรง Sources เพื่อเพิ่มแหล่งของภาพ เช่น จากอุปกรณ์ Capture, ไฟล์ภาพถ่าย, หรือแหล่งมีเดียอื่นๆ 


6. เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จ สามารถคลิกปุ่ม Start Streaming เพื่อเริ่มการ Live สัญญาณได้เลย
  • OBS, Live Streaming, VDO Streaming
  • 4 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

การ stream สัญญาณจากอุปกรณ์ IOS (iPad, iPad Mini, iPhone และ iPod touch) หรือ Android

ท่านผู้ใช้งานบริการ Flash Streaming  Server  สามารถทำการส่งสัญญาณจากอุปกรณ์  IOS  (iPad,  iPad...