การสร้างบัญชีอีเมล์ในระบบ Web Hosting เพื่อใช้งานอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเอง

บริการ Web Hosting สามารถสร้างบัญชีอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเองเพื่อใช้งานอีเมล์ในรูปแบบ account@mydomain.com ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานหรือบริษัทของเราด้วย โดยสามารถเข้าไปสร้างบัญชีอีเมล์ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ DirectAdmin ดังนี้

 

1. เข้าระบบ Directadmin (ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานได้จากระบบสมาชิกหรือสอบถามที่หน้า ติดต่อเรา)
2. ไปยังเมนู E-Mail Accounts และคลิกที่  Create mail account กำหนดค่าต่างๆ ให้ครบและคลิกที่ Create3. หลังจากสร้างบัญชีเสร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทราบโดยสามารถเข้าไปรับ-ส่งอีเมล์ได้ที่ http://www.yourdomain.com/webmail

 

  • Email, Mail Account, DirectAdmin, อีเมล์
  • 0 Utenti hanno trovato utile questa risposta
Hai trovato utile questa risposta?

Articoli Correlati

การสร้างฐานข้อมูล MySQL และการใช้งาน phpMyAdmin

สำหรับท่านที่ใช้งานบริการ Web Hosting และต้องการใช้งานฐานข้อมูล MySQL...

แก้ปัญหา ไม่สามารถล็อกอิน เข้าใช้งาน FileZilla เพื่ออัพโหลดเว็บไซต์ได้

การใช้งานบริการ Web Hosting นั้น ผู้ใช้งานต้องทำการอัพโหลดไฟล์หรือสคริปต์มายัง Server  ซึ่งในการ...

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Free SSL Certificates สำหรับ web hosting

ลูกค้าที่ใช้งานบริการ Web Hosting จาก Plathong.NETทุกท่าน สามารถเข้าไปเปิดใช้งาน Free SSL...

การสร้าง Sub-domain (โดเมนย่อย)

ในบางครั้งผู้ใช้งาน Web Hosting จำเป็นต้องสร้าง sub-domain...