การ Backup (สำรองข้อมูล) และการ Restore (เรียกคืนข้อมูล)

ระบบ Web Hosting จากทาง Plathong.NET มีการสำรองข้อมูลเป็นประจำจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหายอย่างแน่นอน แต่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปทำการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง เช่นในกรณีที่ต้องการอัพเดทเว็บไซต์ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดสามารถนำไฟล์ที่ Backup ไว้มาใช้งานได้ใหม่  ขั้นตอนการสำรองข้อมูลมีดังนี้

1. เข้าระบบ Directadmin (ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานได้จากระบบสมาชิกหรือสอบถามที่หน้า ติดต่อเรา)
2. คลิกที่เมนู Create/Restore Backups และคลิกที่ปุ่ม Create Backup3. ระบบจะสร้างไฟล์ Backup และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ user_backups สามารถทำการ FTP เพื่อดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้ต่อไป
4. สำหรับการ Restore หรือเรียกคืนข้อมูล เช่นในกรณีที่ต้องการกลับไปใช้ข้อมูลที่ได้ทำการ Backup ไว้ สามารถทำได้โดยเข้ามายังหน้าเดิม และเลือกไฟล์ที่ต้องการใช้งานที่ Select a File to Restore จากนั้นกดปุ่ม Select Restore Options เพื่อเลือกค่าต่างๆ ที่ต้องการ

5. จากนั้นกดปุ่ม Restore Selected Items เพื่อเริ่ม restore ข้อมูล


6. ระบบจะแจ้งผลให้ทราบที่เมนู Message System

  • สำรองข้อมูล, DirectAdmin, Backup, Restore
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้างบัญชีอีเมล์ในระบบ Web Hosting เพื่อใช้งานอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเอง

บริการ Web Hosting สามารถสร้างบัญชีอีเมล์บนโดเมนเนมของตนเองเพื่อใช้งานอีเมล์ในรูปแบบ...

การสร้างฐานข้อมูล MySQL และการใช้งาน phpMyAdmin

สำหรับท่านที่ใช้งานบริการ Web Hosting และต้องการใช้งานฐานข้อมูล MySQL...

แก้ปัญหา ไม่สามารถล็อกอิน เข้าใช้งาน FileZilla เพื่ออัพโหลดเว็บไซต์ได้

การใช้งานบริการ Web Hosting นั้น ผู้ใช้งานต้องทำการอัพโหลดไฟล์หรือสคริปต์มายัง Server  ซึ่งในการ...

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Free SSL Certificates สำหรับ web hosting

ลูกค้าที่ใช้งานบริการ Web Hosting จาก Plathong.NETทุกท่าน สามารถเข้าไปเปิดใช้งาน Free SSL...

การสร้าง Sub-domain (โดเมนย่อย)

ในบางครั้งผู้ใช้งาน Web Hosting จำเป็นต้องสร้าง sub-domain...