นโยบายการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามทางเทคนิค

ปลาทองดอทเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิคกับผู้ใช้บริการเฉพาะที่เป็นบริการของ ปลาทองดอทเน็ต ทางอีเมล์และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในช่วงเวลาทำการ แต่จะขอขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของปลาทองดอทเน็ต และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของปลาทองดอทเน็ตโดยตรง โดยจะถือเอา Email ที่ใช้ติดต่อในการสั่งซื้อ - รับข้อมูลรหัสผ่านในครั้งแรกเป็นอีเมล์ที่ใช้ติดต่อทางเทคนิคเท่านั้น ( E-mail Technical Cantact ) ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำการแจ้งให้ทาง ปลาทองดอทเน็ต ทราบ และ/หรือในกรณีที่ต้องการให้ผู้อื่น ร่วมเป็น Technical Cantact ผู้ใช้บริการ ก็จะต้องแจ้งกับ ปลาทองดอทเน็ต ให้ทราบด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการย้ายบริการที่ตนเองใช้งานอยู่ไปยังบัญชีของผู้อื่น  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการให้เฉพาะในกรณีที่ ผู้ใช้บริการเดิมเป็นผู้แจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล์ที่สมัครไว้เท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการดูแลรักษาบัญชีอีเมล์ที่ได้สมัครไว้


  • 1 Users Found This Useful
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการทั้งหมด

ข้อความต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ...

นโยบายการรับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่พึงพอใจต่อการใช้งานและต้องการยกเลิกการใช้งาน และต้องการให้ทาง...

ขอบเขตการให้บริการ Web Hosting และการสำรองข้อมูล

Plathong.NET ให้ความสำคัญกับการข้อมูลของเว็บไซต์ทุก ๆ บัญชี โดยเรามีขอบเขตการให้บริการดังนี้-...

การชำระค่าบริการผ่าน QR Payment

เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน QR Payment ให้คุณสแกนด้วย Application ของธนาคารและทำการชำระ Invoice...