ระบบ Server บน Cloud

ให้บริการทั้ง Cloud Server ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบริการ Admin ดูแลระบบ
  • Local Cloud01

    • CPU Cores 2vCPU
    • Ram 4 GB.
    • SSD Disk storage 80 GB.
    • ลิ้งค์การเชื่อมต่อ 1 Gbps
    • IP Address 1 Public
    • ปริมาณรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
    • ที่ตั้ง Datacenter ประเทศไทย
    • Windows2019, Ubuntu20.04, Centos8.0, Debian9.12 ระบบปฏิบัติการ
    ฿1,800.00/mo
    ฿500.00 Coste de Instalación
    Pedir Ahora
  • Local Cloud02

    • CPU Cores 4vCPU
    • Ram 8 GB.
    • SSD Disk storage 80 GB.
    • ลิ้งค์การเชื่อมต่อ 1 Gbps
    • IP Address 1 Public
    • ปริมาณรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
    • ที่ตั้ง Datacenter ประเทศไทย
    • Windows2019, Ubuntu20.04, Centos8.0, Debian9.12 ระบบปฏิบัติการ
    ฿3,000.00/mo
    ฿500.00 Coste de Instalación
    Pedir Ahora